Logo PFZW belangenvereniging

Aanmelden voor ALV 2021

Dinsdag 26 oktober 2021 vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats te Doorn. Aanvang 11.00 uur en einde rond 16.00 uur.

Nadat we vorig jaar de ALV schriftelijk hebben moeten doen vanwege corona, hopen wij dit jaar weer op een fysieke bijeenkomst, hetgeen voor het onderlinge persoonlijke contact natuurlijk verre de voorkeur heeft. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan op dat moment is toegestaan, dan kan de ALV ook via het digitale web worden gevolgd. Geeft u daarom op het aanmeldingsformulier aan of u eventueel van die mogelijkheid gebruik wilt maken. De agenda voor de bijeenkomst vindt u hier
ReadSpeakerLees PDF voor
.

*
*
*