Logo PFZW belangenvereniging

Publicaties van andere partijen over pensioenen

Regelmatig verschijnen er artikelen over de lopende pensioendiscussie. Veelal nogal technisch van aard, maar voor de meer geïnteresseerde lezer die niet al te bang is voor complexiteit willen wij toch een selectie hier opnemen. Niet altijd zijn wij het met de daarin verwoorde standpunten eens. Maar al die artikelen hebben wel een bijdrage geleverd aan onze meningsvorming en daarmee een bijdrage geleverd aan de discussie.

Wij zullen de betreffende lijst regelmatig bijwerken.

Interessante artikelen in  volgorde ontvangst

Rapport koopkrachtontwikkeling  2010-2019
ReadSpeakerLees PDF voor
actieven/gepensioneerden Nibud
Uitgangspunten gezamenlijke ouderenorganisaties
Oproep actuaris Jan Tamerus
ReadSpeakerLees PDF voor
heropening pensioenoverleg
Oproep 5 grootste pensioenfondsen 
CPB notitie
ReadSpeakerLees PDF voor
afschaffing doorsneesystematiek
OpinieKeith Ambachtsheer over stelseldiscussie in Nederland
Opvatting Frijns Mensonides over rekenrente
Opvatting Lans Bovenberg over rekenrente
Opvatting Coen Teulings over rekenrente
Opvatting DNB (Knot) over rekenrente
Opvatting ABP
ReadSpeakerLees PDF voor
over rekenrente
Martin Weusthuis beschouwing rekenrente
Mejudice Peter Vlaar toch nog maar een keer rekenrente
Van Ewijk en Nijman over onnodige kortingen
Brief 50 economen
ReadSpeakerLees PDF voor
over aanpassen rekenregels
Reactie
ReadSpeakerLees PDF voor
10 andere economen 
ESB pensioenspecial
ReadSpeakerLees PDF voor

Opinie
ReadSpeakerLees PDF voor
overheid haalt geld weg uit pensioenfondsen 
Theo Kocken over pensioendebat in breder perspectief