header afbeelding

In de politiek

Wij zetten ons in voor uw pensioen. Dat doen wij onder andere door uw belangen naar voren te brengen bij overleg in politiek Den Haag. De politiek bepaalt namelijk het beleid rond ons pensioen. Daarom is het belangrijk dat wij onze stem ook binnen de politiek laten horen!

Op dit moment maken wij ons sterk voor drie belangrijke onderwerpen:

  • Achterblijvende koopkracht van gepensioneerden

  • Ontkoppeling van de AOW en het minimumloon

  • Discussie over de vernieuwing van het pensioenstelsel

Achterblijvende koopkracht

Het PFZW pensioen is al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd, ondanks uitstekende beleggingsresultaten. Dat heeft te maken met de huidige wetgeving. Directe oorzaak is de gedaalde rente waarmee het pensioenfonds haar verplichtingen moet berekenen.

De achterblijvende indexatie over de hele periode is nu ruim 20%. Dat tast de koopkracht van de huidige gepensioneerden flink aan. Dat geldt ook voor de mensen die nog niet gepensioneerd zijn, zodra ze met pensioen gaan.

Ontkoppeling van de AOW

Het kabinet heeft plannen om het minimumloon en de minimumuitkeringen de komende jaren structureel te verhogen. Maar men wil deze verhoging juist niet doorvoeren voor de AOW, ook al was deze sinds jaar en dag gekoppeld aan het netto minimumloon. Onaanvaardbaar! Voor gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen zou de verhoging juist enig herstel van hun koopkracht betekenen. Gelukkig lijken onze acties succesvol, gezien de weerstand tegen dit plan in de Eerste Kamer.

Nieuw pensioenstelsel

Al meer dan 12 jaar voeren we actie om de wet- en regelgeving rond de pensioenen aan te passen. De zekerheid die in het huidige stelsel centraal staat, staat in de weg van de beoogde verhoging van onze aanvullende pensioen. Dat moet veranderen.

Andere goede argumenten voor de hoognodige modernisering van het stelsel:

  • de veranderingen op de arbeidsmarkt;

  • de toenemende vergrijzing;

  • jongeren eisen wijzigingen in de premiestelling;

  • de noodzaak om beter aan te sluiten bij de economische ontwikkelingen

Meer weten over onze standpunten voor het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan een kijkje bij Toekomst pensioen.

Koepel Gepensioneerden

Om onze krachten te bundelen, zijn wij aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. BPP bestuurslid Jaap van der Spek is vicevoorzitter van de Koepel. Onze secretaris Cees Michielse heeft zitting in de pensioencommissie die het bestuur adviseert.

De BPP richt zich vooral op vraagstukken die met pensioen te maken hebben. Daarnaast zetten wij ons via de Koepel ook in voor andere levensgebieden die voor gepensioneerden belangrijk zijn. Denk aan de onderwerpen koopkracht, wonen en zorg.