header afbeelding

In de politiek

Wij zetten ons in voor uw pensioen. Dat doen wij onder andere door uw belangen naar voren te brengen bij overleg in politiek Den Haag. De politiek bepaalt namelijk het beleid rond ons pensioen. Daarom is het belangrijk dat wij onze stem ook binnen de politiek laten horen!

Op dit moment maken wij ons sterk voor drie belangrijke onderwerpen:

  • Achterblijvende koopkracht van gepensioneerden
  • Beleid over de vernieuwing van het pensioenstelsel
  • Versterking van de positie van gepensioneerden en hun organisaties

Achterblijvende koopkracht

PFZW heeft, zoals veel andere pensioenfondsen, ondanks uitstekende beleggingsresultaten de afgelopen 12 jaar nauwelijks kunnen indexeren. Dat heeft te maken met de oude wetgeving en met het huidige overgangsbeleid. Directe oorzaak is de voorgeschreven wijze waarop de verplichtingen moeten worden berekend.

De achterblijvende indexatie over de hele periode is nu ruim 30%. Dat tast de koopkracht van de huidige gepensioneerden flink aan. Dat geldt ook voor de mensen die nog niet gepensioneerd zijn, zodra ze met pensioen gaan.

Nieuw pensioenstelsel

Het heeft meer dan 12 jaar intensief overleg gekost, maar sinds 1 juli 2023 is de 'Wet toekomst pensioenen' (Wtp) een feit. Een voor ons aanvaardbaar resultaat, al zijn niet al onze wensen ingevuld. Dat geldt echter ook voor andere partijen die allemaal verschillende belangen hadden en hebben.

Voor ons eindoordeel kijken wij uit naar een adequate uitwerking per pensioenfonds, waarbij de uitkomst voor gepensioneerden een verbetering zal opleveren ten opzichte van de bestaande situatie.

Verbetering positie gepensioneerdenorganisaties

De afgelopen jaren hebben wij er hard voor moeten vechten om als organisatie van gepensioneerden serieus genomen te worden. Op dat punt zijn zeker nog structurele verbeteringen noodzakelijk. Natuurlijk is de pensioenregeling een arbeidsvoorwaarde en dus het terrein van sociale partners. Maar bij alle aspecten die rechtstreeks de belangen van gepensioneerden raken, eisen wij een gelijkwaardige rol.

Koepel Gepensioneerden

Om onze krachten te bundelen, zijn wij aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. BPP-bestuurslid Meindert Schmidt is bestuurslid van de Koepel. 

De BPP richt zich vooral op vraagstukken die met pensioen te maken hebben. Daarnaast zetten wij ons via de Koepel ook in voor andere levensgebieden die voor gepensioneerden belangrijk zijn. Denk aan de onderwerpen koopkracht, wonen en zorg.