header afbeelding

Individueel en collectief

Belangenbehartiging door BPP

De BPP maakt zich sterk voor de belangen van pensioengerechtigden van pensioenfonds PFZW. Wat houdt dat in de praktijk in? Wij komen voor uw belangen op bij ons pensioenfonds en in politiek Den Haag. Maar ook bij individuele vraagstukken staan we voor u klaar.

Bij pensioenfonds PFZW Wij oefenen direct invloed uit op het beleid van ons pensioenfonds PFZW via onze eigen vertegenwoordiger in de Pensioenraad. De Pensioenraad is hét orgaan voor medezeggenschap en verantwoording binnen het pensioenfond. Zo zal in de Pensioenraad  de komende tijd vooral over zaken als indexatie en de inhoud van het nieuwe pensioencontract gesproken worden... Meer over onze inbreng in de Pensioenraad leest u bij invloed op PFZW beleid.

Onze politieke inbreng

De politiek bepaalt het beleid rond ons pensioen. In Den Haag worden de regels opgesteld waar het pensioenfonds zich aan moet houden. Daarom is het belangrijk dat wij onze stem ook binnen de politiek laten horen! Om onze krachten te bundelen, zijn wij aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. BPP bestuurslid Jaap van der Spek is vicevoorzitter van de Koepel. Onze secretaris Cees Michielse heeft zitting in de pensioencommissie die het bestuur adviseert.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze pagina landelijk overleg.

De BPP richt zich vooral op vraagstukken die met het pensioen en pensioenbeleid te maken hebben. Daarnaast zetten wij ons via de Koepel ook in voor andere levensgebieden die voor gepensioneerden belangrijk zijn. Denk aan de onderwerpen koopkracht, wonen en zorg.

Bij uw individuele vragen

Voor veel van onze leden is het onderwerp pensioenen een lastig terrein. Het pensioenfonds PFZW probeert uw vragen natuurlijk zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar soms heeft u de behoefte aan ondersteuning of een second opinion. In die gevallen helpen wij onze leden graag via onze Helpdesk.

Heeft u hulp nodig bij een vraag waar u met het pensioenfonds niet uitkomt? Onze deskundige helpdesk staat voor u klaar. Stel uw vragen bij voorkeur via e-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl Wij zijn ook telefonisch bereikbaar: 06-17332744.