header afbeelding

Invloed op PFZW beleid

Onze invloed op het PFZW beleid

De BPP volgt de ontwikkelingen bij pensioenfonds PFZW voor u op de voet. Wij oefenen ook daadwerkelijk invloed uit op het beleid van het PFZW bestuur. Dat doen wij via onze vertegenwoordiging in de Pensioenraad, het orgaan voor medezeggenschap en verantwoording van het fonds. Meerdere keren per jaar vergadert de Pensioenraad met het bestuur. De Pensioenraad verwoordt jaarlijks het oordeel  over het beleid van het bestuur in het jaarverslag van PFZW.

Onze bijdrage

Op basis van ons ledental beschikken wij in de Pensioenraad over één zetel namens de gepensioneerden. Daarbij werken wij nauw samen met de vertegenwoordigers namens ANBO en FNV. Naast onze deskundige bijdrage aan de discussies binnen de Pensioenraad, oefenen wij ook invloed uit via vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur van PFZW.

Graag willen wij onze positie in de Pensioenraad verder versterken hetgeen alleen mogelijk is bij een sterke groei van het ledenbestand van de BPP. Want waar wij best veel invloed hebben via een krachtige argumentatie van onze standpunten speelt bij onderhandelingen nu eenmaal ook de macht van het getal een rol.