header afbeelding

Kracht van argumentatie

Als er iets is dat de BPP kenmerkt is het, naast de onafhankelijke positionering, de kracht van de argumentatie waarop wij onze voorstellen steeds onderbouwen en centraal stellen. Daarom investeert het bestuur van de BPP altijd veel tijd en aandacht aan de bestudering van de vaak ingewikkelde vraagstukken waarmee wij ons geconfronteerd zien.

De samenwerking en collegialiteit binnen de pensioenraad, en in het bijzonder binnen de geleding gepensioneerden, is daarop gebaseerd en leidt veelal tot positieve resultaten.

Toch zijn we met slechts 1 zetel, en een plaatsvervanger, in de pensioenraad kwetsbaar. Alleen al daarom willen wij voor de toekomst graag in de positie komen waarbij wij indien noodzakelijk de kracht van de argumentatie kunnen  versterken door de macht van het getal dat wij vertegenwoordigen. Het is toch heel teleurstellend dat van de bijna 400.000 pensioengerechtigden er bij de BPP maar 4.000zijn aangesloten. En dat bij een jaarcontributie van niet meer dan € 11,--

Dat moet en dat kan beter!