header afbeelding

Landelijk overleg

Landelijk overleg

Wij zetten ons in voor uw pensioen. Dat doen wij door belangen van gepensioneerden in te brengen bij overleg in politiek Den Haag.

Op dit moment maken wij ons sterk voor drie belangrijke thema’s die voor gepensioneerden spelen op landelijk niveau:

  • Achterblijvende koopkracht van gepensioneerden

  • Ontkoppeling van de AOW en het minimumloon

  • Discussie over de stelselwijziging pensioenen


Achterblijvende koopkracht van gepensioneerden

Het PFZW pensioen is al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd, ondanks uitstekende beleggingsresultaten. Dat heeft te maken met de huidige wetgeving. Directe oorzaak is de alsmaar gedaalde rente waarmee het pensioenfonds haar verplichtingen moet berekenen.

De achterstallige indexatie over de hele periode is nu ruim 20% . Dat tast de koopkracht van de huidige gepensioneerden flink aan. En voor de nog niet gepensioneerden betekent dit een te laag pensioen vanaf het moment dat ze met pensioen gaan.

Ontkoppeling van de AOW

Het kabinet heeft plannen om het minimumloon en de minimumuitkeringen de komende jaren structureel te verhogen. Maar men wil deze verhoging juist niet doorvoeren voor de AOW, ook al was deze sinds jaar en dag gekoppeld aan het netto minimumloon. Onaanvaardbaar! Voor gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen zou dit enig herstel van hun koopkracht betekenen. Gelukkig lijken onze acties succesvol, gezien de weerstand tegen dit plan in de Eerste Kamer.

Discussie over de stelselwijziging pensioenen

We voeren al meer dan12 jaar discussie over aanpassing van de wet- en regelgeving rond de pensioenen. De zekerheid die in het huidige pakket uitgangspunt is, staat in de weg aan beoogde verhoging van onze aanvullende pensioen. Dat moet veranderen.

Daarnaast zijn er andere goede argumenten voor modernisering van het stelsel:

  • de veranderingen op de arbeidsmarkt;

  • de toenemende vergrijzing;

  • jongeren eisen wijzigingen in de premiestelling;

  • de noodzaak om beter aan te sluiten bij de economische ontwikkelingen


Onze standpunten over de beoogde wetgeving vindt u bij toekomst pensioen. De nadere invulling in de pensioenregeling van PFZW vergt daarnaast reeds nu alle aandacht. Daarover meer bij invloed op PFZW beleid.