header afbeelding

Onze invloed bij PFZW

Wij hebben direct invloed op het beleid van ons pensioenfonds PFZW. Een van onze bestuursleden praat namelijk mee in de Pensioenraad van PFZW.

Via de Pensioenraad

De Pensioenraad is hét orgaan voor medezeggenschap en verantwoording binnen het pensioenfonds. Daar vallen besluiten over bijvoorbeeld indexatie van ons pensioen en de invulling van het nieuwe pensioenstelsel.

De Pensioenraad vergadert meerdere keren per jaar met het bestuur van PFZW. Ons bestuurslid Cees Michielse zit in de Pensioenraad als lid en Meindert Schmidt als plaatsvervangend lid.

Onze deskundige inbreng

De BPP heeft een unieke inbreng vanwege onze onafhankelijke positie. Daarnaast zetten wij ons in om krachtige argumenten naar voren te brengen. Daarom steken we veel tijd en aandacht in de bestudering van de ingewikkelde vraagstukken. Dat leidt tot een goede samenwerking binnen de Pensioenraad, vaak met positieve resultaten.

Extra zetel?

Op basis van ons ledenaantal beschikken wij in de Pensioenraad over één zetel namens de gepensioneerden. Wij willen onze positie in de Pensioenraad verder versterken door een extra zetel. Een sterke groei van het ledenaantal van de BPP kan dat mogelijk maken. Van de bijna 400.000 pensioengerechtigden bij PFZW, zijn er nu nog slechts 4000 bij de BPP aangesloten.

Dat moet en dat kan beter!