header afbeelding

Wat kan volgens ons beter

Wij zijn over het algemeen redelijk tevreden over het beleid van PFZW. Zo hebben wij waardering voor de manier waarop het bestuur overlegt met de Pensioenraad. Ook stellen wij de gedegen voorbereiding en uitvoering van het beleid op prijs. De communicatie over het gevoerde beleid naar u als deelnemer kan wat ons betreft wél beter.

Communicatie: wat kan beter?

  1. De communicatie met de deelnemers is bij PFZW op zich goed geregeld, zowel via de website, telefonisch als schriftelijk. Toch zien wij een belangrijk verbeterpunt. Het is niet alleen belangrijk om tijdig en technisch juist te informeren. Daarnaast is het ook belangrijk dat de deelnemers zich erkend voelen.

  2.  De Pensioenraad heeft weinig mogelijkheden om verslag te doen aan de deelnemers van PFZW. Een gemiste kans om het draagvlak voor het pensioenfonds te verstevigen. Ook zou PFZW meer bekendheid mogen geven aan het bestaan van de belangenverenigingen van gepensioneerden, vooral rond de pensioendatum van de deelnemers.

  3. Ook de deskundige inbreng van het pensioenfonds bij de wijziging van het pensioenstelsel blijft onderbelicht in de berichtgeving naar buiten toe. Dit kan juist helpen om het vertrouwen in het pensioenfonds te herstellen.