header afbeelding

Standpunten BPP

Wij zetten onze deskundigheid graag in voor uw belangenbehartiging. Bent u benieuwd naar onze standpunten in de pensioendiscussie? Wij maken daarbij het volgende onderscheid:

  • het landelijke pensioenbeleid dat via wet- en regelgeving tot stand komt;

  • de invulling die het pensioenfonds volgens aan dat beleid geeft.

Landelijke politiek

De focus van het landelijke pensioenbeleid ligt de komende jaren op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Wij volgen nauwlettend hoe de wet- en regelgeving voor onze pensioenen eruit komt te zien. Daarbij letten we vooral op het effect van de plannen op de koopkracht van gepensioneerden. Zoals het voorstel om de verhoging van de AOW los te koppelen van de verhoging van het minimumloon (zie hiernaast). Waar nodig komen we in actie!

Koepel Gepensioneerden

Daarin trekken we samen op met de Koepel Gepensioneerden. Dat is de grootste seniorenorganisatie in Nederland, waarbij we zijn aangesloten. Via de Koepel zijn we betrokken bij het landelijk overleg in de politiek. Zo geven we mede vorm aan het beleid dat daar tot stand komt.

Wilt u meer weten over onze standpunten in Den Haag? Kijk dan bij: onze inbreng bij de politiek. Ook via de knoppen hiernaast vindt u meer inhoudelijke informatie.

Pensioenfonds PFZW

De politiek bepaalt via wet- en regelgeving het kader van de pensioenvoorziening, de concrete invulling ligt vervolgens bij het pensioenfonds. Bij de uitvoering van de regeling zorgt het fonds voor:

  • de communicatie met de deelnemers en gepensioneerden,

  • het beleggingsbeleid,

  • premie- en indexatiebeleid.

Via onze zetel in de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PFZW, zijn wij nauw betrokken bij deze onderwerpen. Wij zullen de komende tijd veel aandacht geven aan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.

Wilt u meer weten over onze inbreng in de Pensioenraad? Kijk dan bij: onze invloed bij PFZW.