header afbeelding

Standpunten BPP

BPP standpunten

Wij zetten onze deskundigheid graag in voor uw belangenbehartiging. Benieuwd hoe wij onze standpunten in de pensioendiscussie bepalen? Wij maken daarbij onderscheid tussen:

  • het landelijke pensioenbeleid dat via wet- en regelgeving tot stand komt;

  • hoe dat beleid vervolgens invulling krijgt op het niveau van het pensioenfonds.


Focus op wetgeving en politiek

Het landelijke pensioenbeleid concentreert zich de komende jaren rondom de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Hoe gaat de wet- en regelgeving de aanvullende pensioenen regelen?

Ook letten wij op het beleid rondom het zogenaamde basispensioen, de AOW. Wij komen in actie tegen de regeringsplannen om voor de pensioenen niet langer automatisch de structurele loonontwikkeling te volgen. Maar kijken ook naar zaken als financiering van de AOW en de koopkracht van gepensioneerden die daarmee samenhangt.

Aansluiting bij de Koepel Gepensioneerden

Op deze gebieden volgt de BPP het beleid van de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie in Nederland waarbij we zijn aangesloten. Via de Koepel zijn we betrokken bij het landelijk overleg met overheid en sociale partners. Zo geven we mede vorm aan het beleid dat daar tot stand komt.

Meer weten over onze standpunten in Den Haag? Kijk bij Landelijk overleg.

Onze focus op pensioenfonds PFZW

Waar de politiek de wet- en regelgeving van de pensioenvoorziening bepaalt, ligt de concrete invulling vervolgens op het terrein van het pensioenfonds.

Bij de uitvoering van de regeling zorgt het fonds voor:

  • de communicatie met de deelnemers en gepensioneerden,

  • het beleggingsbeleid

  • alle onderwerpen die met herverdeling van vermogens binnen het fonds te maken hebben.


Via onze zetel in de Pensioenraad zijn wij nauw betrokken bij deze onderwerpen. De komende tijd zal de invoering van een nieuw pensioenstelsel veel aandacht van ons krijgen. Er zijn met het bestuur van het pensioenfonds goede afspraken  gemaakt hoe we hierbij worden betrokken. Zorgen hebben wij over het wetsontwerp waarin te eenzijdig de rol van  sociale partners aandacht krijgt. Als gepensioneerdenorganisatie eisen wij meer invloed op.

Wilt u meer weten over onze inbreng in de Pensioenraad? Kijk dan bij invloed op PFZW beleid.