Logo PFZW belangenvereniging

ALV 2021 op 26 oktober in Doorn

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BPP vindt dit jaar plaats op 26 oktober te Doorn.

De agenda voor deze vergadering kunt u inzien via deze link
ReadSpeakerLees PDF voor
.

De leden van de BPP die aan deze vergadering willen deelnemen, kunnen zich nu aanmelden via de website

Deze vergadering is, nieuwe coronaregels voorbehouden, een fysieke bijeenkomst. Voor het geval het maximum aantal aanwezigen wordt overschreden kan ook digitaal worden deelgenomen. Geeft u daarom ook aan of u eventueel in deze categorie wilt worden ingedeeld.

Wij hopen op een grote deelname, gelet op de belangrijke onderwerpen die aan de orde komen.