Logo PFZW belangenvereniging

ALV 2021 datum nog niet bekend

Normaal gesproken stellen wij begin januari de datum voor onze Algemene Ledenvergadering vast normaal gesproken ergens in de maand april. Gelet op de serieuze situatie rondom de Corona crisis heeft het bestuur besloten de datum in ieder geval te verschuiven naar eind juni en mogelijk zelfs naar eind september of begin oktober. Ook zal worden besloten of de vergadering fysiek dan wel via internet zal moeten plaats hebben. Ook een combinatie van een fysieke bijeenkomst voor een beperkt aantal deelnemers in combinatie met het streamen voor de mensen die het thuis willen volgen is dan mogelijk.

Wanneer het bestuur een besluit zal hebben genomen berichten wij daarover zo spoedig mogelijk, wellicht in de loop van februari/maart.