Logo PFZW belangenvereniging

ALV 2021 op 26 oktober in Doorn

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BPP vond dit jaar plaats op 26 oktober te Doorn.

De agenda van deze vergadering en de behandelde stukken  kunt u inzien via deze link
ReadSpeakerLees PDF voor
.