Logo PFZW belangenvereniging

Magazine 'Ons Pensioen'

Alle leden ontvangen ONS PENSIOEN, het informatie- en contactblad van de BPP. Zo houdt het bestuur u op de hoogte van de actualiteit en de ontwikkelingen op pensioengebied en maakt tegelijkertijd zijn standpunt kenbaar.

Het magazine profileert de vereniging als een alerte, deskundige en representatieve belangenorganisatie voor pensioengerechtigden. Het biedt informatie over de activiteiten van de BPP en de behaalde resultaten. Lezers zijn van harte uitgenodigd om te reageren op artikelen en berichten.

Frequentie

Het tijdschrift verschijnt om de drie maanden, dus in totaal vier keer per jaar.

OP digitaal

Voor onze leden die het digitaal nog eens willen bekijken, maar vooral ook voor de overige geïnteresseerden die onze website bezoeken, publiceren wij OP vanaf nu ook op de website. Voordeel van de digitale versie is dat u hem ook kunt beluisteren. U vindt het laatste nummer en enkele eerdere uitgaven hier.

Redactionele formule

Ons Pensioen hanteert een redactionele formule. De lezer zal in elk nummer doorgaans aantreffen:

  • Een hoofdartikel over “uw pensioengeld”, vaak in de vorm van een interview. Het hoofdartikel is bedoeld om mensen te informeren over achtergronden of instituties die te maken hebben met het geldbeheer door pensioenfondsen.
  • Interviews met personen die van belang zijn voor de belangenbehartiging of het pensioenbeheer.
  • Actuele ontwikkelingen in de Deelnemersraad, Pensioenraad of Ledenraad van PFZW en de coöperatie van PGGM
  • Actuele ontwikkelingen bij de Koepel Gepensioneerden: belangenbehartiging op landelijk niveau.
  • Actuele ontwikkelingen met betrekking tot de pensioenregeling.

Redactie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het magazine Ons Pensioen berust bij de redactie. De artikelen geven soms ook de opvattingen van andere organisaties of personen weer en geven een basis voor een brede beleidsdiscussie. Niet altijd hoeven de daarin verwoorde standpunten overeen te komen met de standpunten van de BPP. Er is een redactiestatuut vastgesteld. De redactie bestaat uit:

Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
M: 06 53842210
E: roelof.j.mulder@planet.nl

Redacteuren
Jaap van der Spek
Eric van Eck
Pierre Thijssen