Logo PFZW belangenvereniging

Samenwerking

De regelgeving met betrekking tot pensioenen is voortdurend in beweging. Wijzigingen op de arbeidsmarkt, veranderingen in de financiële sector en de toenemende vergrijzing zijn van invloed. Om de belangen van gepensioneerden te kunnen waarborgen, volgen wij de discussie over ons pensioenstelsel op de voet. Daarbij zoeken wij samenwerking met gelijkgerichte verenigingen en daartoe zijn wij aangesloten bij de Koepel  Gepensioneerden (KG). Ook is er een gezamenlijke pensioencommissie waarin ook de ANBO en de Unie KBO/PCOB participeren. Zo bundelen wij de krachten van alle gepensioneerden om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op dit maatschappelijke debat. Door regelmatige contacten met de jongerenorganisaties wordt tevens voorkomen dat onnodige tegenstellingen tussen oud en jong ontstaan of in stand blijven.

De BPP en de andere organisaties van gepensioneerden richten zich primair op de belangenbehartiging van de leden binnen hun pensioenfonds. De koepelorganisaties houden zich, naast het onderwerp pensioen, ook bezig met de bredere vraagstukken rondom gezondheidszorg en wonen en met andere, algemene belangen van ouderen.

De nieuwsbrieven die door de Koepel Gepensioneerden worden uitgebracht, treft u hier aan.