Logo PFZW belangenvereniging

Samenwerking

De regelgeving met betrekking tot pensioenen is voortdurend in beweging. Wijzigingen op de arbeidsmarkt, veranderingen in de financiële sector en de toenemende vergrijzing zijn van invloed. Om de belangen van gepensioneerden te kunnen waarborgen, volgen wij deze wijzigingen in het pensioenreglement op de voet. Daarbij zoeken wij samenwerking met gelijk gerichte verenigingen. Daartoe zijn wij aangesloten bij de Koepel  Gepensioneerden (KG)  Ook is er een gezamenlijke pensioencommissie waarin ook  de Anbo en de Unie KBO participeren. 

Daar waar mogelijk bundelen we zo de krachten van alle gepensioneerden, om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op dit maatschappelijke debat.Door de samenwerking met de jongerenorganisaties wordt tevens voorkomen dat onnodige tegenstellingen tussen oud en jong ontstaan of in stand blijven.

De BPP en andere organisaties van gepensioneerden richten zich primair op de belangenbehartiging binnen hun pensioenfonds; de koepelorganisaties houden zich ook bezig met de bredere vraagstukken rondom gezondheidszorg, wonen en andere algemene belangen van ouderen.

De nieuwsbrieven die door de KG worden uitgebracht, treft u hier aan.