Logo PFZW belangenvereniging

Liesbeth Schaap over het doel van de BPP

Liesbeth Schaap voorzitter van de BPP, geeft antwoord op een aantal vragen:


Wat doet de BPP voor haar leden?

De BPP is een belangverenigingen van gepensioneerden bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De B staat voor Belangenvereniging , de eerste P voor Pensioengerechtigden en de tweede P voor Pensioenfonds PFZW.
De BPP is vertegenwoordigd in de Pensioenraad van het PFZW. Wij zien daarin kritisch toe op het beleid van het bestuur van het pensioenfonds met een accent op de belangen van de gepensioneerden. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn betreffen het premie- en indexatiebeleid, het beleggingsbeleid en de communicatie naar de deelnemers. Evenwichtige belangenafweging naar de verschillende belanghebbenden is daarbij het hoofdthema.
Het Bestuur van het PFZ&W is verplicht over deze zaken een voorgenomen besluit aan de Pensioenraad voor advies voor te leggen.

De BPP is in 1986 opgericht en ziet toe op het algemene beleid van PFZW.
Op dit moment ontvangen ca. 435.000 gepensioneerden maandelijks hun pensioen van PFZW. Zoals bekend is het PFZW het op één na grootste pensioenfonds van Nederland met een vermogen van ruim € 197 miljard Euro..
Het beheer en het in stand houden van deze spaarpot voor de huidige en toekomstige generaties van gepensioneerden is een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat is meer dan alleen de belangen behartigen van de gepensioneerden van dit moment.
Daarom onderhoudt de BPP met allerlei maatschappelijke organisaties zoals andere ouderenorganisaties, vakbonden, politieke partijen en net te vergeten de uitvoerders van het overheidsbeleid, de ministeries, goede contacten.

Doet de BPP ook iets voor de nog-niet-gepensioneerden?

Zeker. Voor de werkers uit de sectoren Zorg en Welzijn komt er een moment dat zij met pensioen gaan. Niet iedereen is daarmee op tijd mee bezig. Daarom probeert de BPP middels voorlichting de mensen bewust te maken voor welke keuze zij komen te staan. Nu de pensioenfondsen waaronder PFZW al langer niet meer kunnen indexeren en dus ook het toekomstige pensioen voor de jongere generaties wordt aangetast is dat extra belangrijk. Alle nog actieve deelnemers die zich serieus voorbereiden op hun komende pensionering zijn daarom van harte welkom als lid..

Helpt de BPP ook in individuele gevallen.

Vanzelfsprekend heeft de BPP een ledenservice om vragen over de hoogte van het pensioen, het partnerpensioen, de ingewikkelde formulieren e.d. te beantwoorden. Dat kan via de website en door
Bestuursleden te benaderen met vragen om uitleg.
Cees Michielse, en Jan van Pijkeren zijn de bestuursleden die daarvoor in eerste instantie de aangewezen personen zijn. Hun telefoonnummers en e-mailadressen staan op de website.

Hoeveel leden telt de BPP en wat kost het lidmaatschap.

Veel meer mensen zouden van de BPP lid moeten worden. Want hoe groter ons aantal, hoe groter onze invloed in de Pensioenraad en bij andere maatschappelijke organisaties. Momenteel zijn er ca. 4.300 leden. In de komende tijd willen we er leden bij.
De contributie kan niet het probleem zijn: iets meer dan een tientje per jaar nog net geen € 1,-- per maand.