Logo PFZW belangenvereniging

Colofon

De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de BPP. Het overnemen van artikelen en andere berichten en informatie is alleen toegestaan met bronvermelding. Het beheer van de site wordt uitgevoerd door de secretaris Cees Michielse. Heeft u vragen en/of commentaar op de bijdragen van deze site of wilt u iets kwijt over het beheer ervan, dan kunt u contact opnemen via contact@pfzw-belangenvereniging.nl. De hyperlinks op deze website worden regelmatig gecontroleerd.