Colofon

De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de BPP. Het overnemen van artikelen e.d. is alleen toegestaan met bronvermelding. Het beheer van de site wordt uitgevoerd door de secretaris Cees Michielse. Heeft u vragen en/of commentaar op de bijdragen van deze site of wilt u iets kwijt over het beheer ervan, dan kunt u contact opnemen via contact@pfzw-belangenvereniging.nl. De hyperlinks op deze website worden regelmatig gecontroleerd.

 

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl