Helpdesk BPP

De BPP heeft een helpdesk. In het geval u met PFZW contact heeft opgenomen over onduidelijk- en/of onjuistheden bij de vaststelling van uw pensioen(uitkering) en u komt er met het fonds niet uit, dan staat voor u de mogelijkheid open hulp in te roepen van de Commissie Financiële Dienstverlening.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Cees Michielse via secretaris@pfzw-belangenvereniging.nl

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl