header afbeelding

Contact met de BPP

Het bestuur heeft de verschillende taken verdeeld zodat wij u vragen zoveel mogelijk gericht contact met ons op te nemen via de onderstaande richtlijnen. Voor alle contacten geldt een voorkeur voor communicatie middels e-mail maar voor degenen voor wie dat bezwaarlijk is kan natuurlijk ook altijd telefonisch contact worden opgenomen.

Ledenadministratie

Deze wordt verzorgd door Jan van Pijkeren te bereiken via ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Telefonisch 06 30689873

Contributie 

Onze penningmeester is te bereiken via het e-mailadres penningmeester@pfzw-belangenvereniging.nl
Rekeningnummer NL83INGB0004552579 ten name van Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW.
Telefonisch 06 21811653

Individuele vragen (helpdesk)

Deze worden behandeld door de secretaris van de vereniging te bereiken via het e-mailadres info@pfzw-belangenorganisatie.nl
Telefonisch 06-17332744

Algemeen

Voor alle hierboven niet genoemde zaken kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@pfzw-belangenorganisatie.nl of gebruik maken van het contactformulier

Wij zijn benieuwd naar uw mening

Het bestuur nodigt leden van harte uit om te reageren op de informatie die wij geven op de website, in het magazine Ons Pensioen en in de e-mail nieuwsbrieven. Maar ook met alle vragen en ideeën bent u altijd welkom. Stuur een e-mail naar info@pfzw-belangenvereniging.nl of maak gebruik van ons contactformulier.