header afbeelding

Contact met de BPP

Heeft u een vraag aan ons? Wij helpen u graag verder!

Ledenadministratie

Voor aanmeldingen, adreswijzigingen, opzeggingen en bericht van overlijden kunt u terecht bij onze ledenadministratie via:

e-mail ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl

NB: Opzeggingen gedurende het verenigingsjaar gaan in per 1 januari daaropvolgend.

Contributie 

Heeft u vragen over de betaling van uw contributie? U kunt onze penningmeester Bart de Jong bereiken via:

e-mail penningmeester@pfzw-belangenvereniging.nl (voorkeur)
telefonisch 06 10570727

De contributie bedraagt € 12,- per jaar voor een lidmaatschap en € 6,00 per jaar voor een partnerlidmaatschap. U kunt deze overmaken op banknummer NL83INGB000 455 2579 t.n.v. Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW.

Helpdesk: vragen over uw pensioen

Heeft u vragen over uw pensioen waar u met het pensioenfonds niet uitkomt? Onze helpdesk staat voor u klaar! U kunt contact opnemen met bestuurslid Rob van Vredendaal, bereikbaar via:

e-mail contact@pfzw-belangenvereniging.nl (voorkeur)
telefonisch 06-17332744.

Tip: kijk eerst bij onze rubriek Veelgestelde vragen.

Algemeen

Voor andere vragen kunt u altijd contact opnemen met onze vereniging via:

e-mail contact@pfzw-belangenvereniging.nl

website contactformulier

Wij zijn benieuwd naar uw mening

Wij nodigen u van harte uit om te reageren op onze website, magazine Ons Pensioen en de e-mail nieuwsbrieven. Ook met alle andere vragen en ideeën bent u altijd welkom. Stuur ons een bericht via bovenstaande opties.