header afbeelding

Belangrijke persoonlijke wijzigingen doorgeven svp

Wijzigingen doorgeven  in uw woonadres, e-mailadres of bankrekeningnummer zijn voor onze administratie van groot belang.

Alleen op die wijze bent u verzekerd van een goede communicatie.

Soms bestaat het misverstand dat wijzigingen die doorgeeft aan het pensioenfonds daarmee ook bij ons bekend zijn. Dat is echter niet het geval omdat vanwege de privacy wetgeving daarvoor belemmeringen bestaan.

Geef daarom dergelijke mutaties steeds aan ons door via info@pfzw-belangenorganisatie.nl