header afbeelding

Zorgen BPP op een rijtje

De BPP is een voorstander van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Als we alleen de rekenrente zouden aanpassen, dan leidt dat zeker voor gepensioneerden tot een betere indexatie. Maar andere gewenste veranderingen komen dan niet tot stand.

Wij zien echter wel belangrijke knelpunten in de voorstellen voor het nieuwe stelsel. Die moeten echt worden opgelost:

  • De bestaande aanspraken worden omgezet naar een persoonlijk aandeel in het pensioenvermogen. Dat mag niet uitsluitend op basis van de rente plaatsvinden, die immers volkomen onvoorspelbaar blijkt. Dat houdt de fouten uit het verleden in stand.
  • Er moeten afspraken komen die de koopkracht van gepensioneerden ook al in de overgangsperiode verbeteren. Vervolgens moet bij de transitie zelf het pensioen tenminste gelijk blijven.
  • Het toekennen van rendement aan gepensioneerden in de uitkeringsfase moet verbeterd worden. We zetten vraagtekens bij het uitgangspunt van leeftijdsafhankelijk beleggen.
  • Het is een uitdaging om de ingewikkelde voorstellen uit te kunnen leggen aan deelnemers. Met is het huidige stelsel minstens even moeilijk te begrijpen.