Logo PFZW belangenvereniging

Actie Leden werven leden

Meer dan ooit vragen de belangen van gepensioneerden de volle aandacht en inzet van de BPP. Nu en het komende jaar! Doe ook mee met onze ledenwerfactie en ontvang een cadeaubon twv € 25,--.

De uitwerking van het pensioenakkoord staat de komende tijd op de agenda. Ook de onnodige maar toch dreigende kortingen hebben onze aandacht. Evenals uw individuele belangen. Dat vraagt om een stevige en krachtige lobby van onze vereniging. Daarvoor hebben wij dringend meer leden nodig!

Wij zijn blij met u als lid. En u kunt ons helpen. Nog niet iedereen met (uitzicht op) een PFZW-pensioen weet wat de BPP voor haar of hem kan betekenen. U weet wel wat de BPP voor u doet. Als lid van de BPP bent u de juiste persoon om die belangrijke informatie aan anderen door te geven.

Daarom rekenen wij graag op u om onze ledenwerfactie te steunen. Als dank ontvangt u voor iedere twee leden die u aanmeldt een mooie cadeaubon!

Wat de BPP voor u doet


De BPP zet zich voor haar leden in middels:

  • Belangenbehartiging van gepensioneerden vanuit onafhankelijke positie
  • Vertegenwoordiging in de Pensioenraad van PFZW, hét orgaan voor medezeggenschap en verantwoording binnen het pensioenfonds.
  • Samenwerking met organisaties van gepensioneerden om gezamenlijk de belangen te behartigen bij sociale partners, overheid en politiek.
  • Zorg dragen voor toegankelijke- en snelle berichtgeving over pensioenen, onder andere via ledenblad Ons Pensioen.
  • En niet in de laatste plaats: hulp bij uw persoonlijke pensioenvragen via onze helpdesk.

De contributie voor de BPP bedraagt slechts € 11,-- per jaar. 


Tip

Vraag onze speciale ledenwerf folder aan!
ReadSpeakerLees PDF voor
Daarin staat precies beschreven wie wij zijn en wat wij doen. Wij sturen u graag een aantal exemplaren toe.

Wat houdt de actie 'Leden werven leden' in:

Bij het aanbrengen van twee leden binnen de looptijd van deze actie ontvangt u als aanbrenger een cadeaubon twv € 25,--.
De actie loopt tot 1 juli 2021. Als bestuur hopen wij op veel reacties!

Zo doet u mee

Is het u gelukt om twee nieuwe leden te werven? U geeft dit eenvoudig aan ons door via het aanmeldformulier op onze website. U vult dan zowel de gegevens in van het nieuwe lid, als de gegevens van uzelf als aanbrenger.

Lukt het niet digitaal, dan kunt u de gegevens telefonisch doorgeven aan ons bestuurslid Baukje Vegter, via telefoonnummer 06 – 82264346.

Wij hebben nodig:

Gegevens van het nieuwe lid:


Naam

M/V

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Nummer bankrekening

Telefoonnummer

E-mail

Laatste functie

Wij horen graag van u!

Gegevens van de aanbrenger:

Naam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer


E-mail