header afbeelding

Pensioen en inflatie

De AOW als basis

De basis van onze pensioenen is de AOW die gefinancierd wordt door premies benodigd voor de uitkeringen in datzelfde jaar. We noemen dat omslagfinanciering. In principe volgt de ontwikkeling van dit basispensioen de loonontwikkeling in Nederland en is daarmee redelijk waardevast.

Het Kabinet heft onlangs een poging gedaan de AOW gedeeltelijk te ontkoppelen van die loonontwikkeling.

Breed maatschappelijk verzet heeft ertoe geleid dat het Kabinet het snode plan tot ontkoppeling van de AOW aan de loonstijging moet aanpassen. Was er nog een nipte meerderheid in de Tweede Kamer voor die plannen, vast staat dat in de Eerste Kamer het verzet zo breed is dat intrekken van het voorstel de enige optie is.

Maar daarmee zijn wij er niet, want het Kabinet zoekt naar plannen de financiële ruimte die daarvoor nodig zou zijn via de belastingen te verhalen bij de ouderen. Een onsmakelijke sigaar dus uit eigen doos. Maar ook dat is niet acceptabel en legt opnieuw de lasten bij een groep die toch al zwaar in koopkracht heeft moeten inleveren de afgelopen jaren.

Weerwerk daartegen blijft dus geboden en wij ondersteunen de Koepel Gepensioneerden ten volle in dit verzet.

De aanvullende pensioenen

Bovenop deze basisvoorziening hebben de meeste Nederlanders een aanvullend pensioen, waarvan het niveau per onderneming of bedrijfstak kan verschillen. Het pensioenfonds PFZW kent een regeling die de fiscale ruimte bijna helemaal benut.
Deze aanvullende pensioenen zijn kapitaal gedekt, hetgeen inhoudt dat de premies worden belegd om later tot uitkering te komen.

Die uitkomst is dus meer afhankelijk van de behaalde rendementen op die premies. In tijden van inflatie kan de koopkracht in principe op basis van een gedegen beleggingsbeleid worden gerealiseerd, maar problematischer is dit bij hoge inflatie zeker wanneer die bovendien langdurig van aard is.

Een langdurige hoge inflatie kan alleen economisch worden bestreden. Dat is niet alleen in het belang van de pensioenen maar ook voor iedereen die over eigen vermogen beschikt. Degenen die profiteren van een (te) hoge inflatie zijn degenen (landen) die hoge schulden hebben, hetgeen goed aangeeft de politieke gevoeligheden rondom dit thema.