header afbeelding

Uitvoeren van de pensioenregeling

Het pensioenfonds (in ons geval Pensioenfonds Zorg en Welzijn: PFZW) zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling volgens de regels van de wet. Wij lichten de belangrijkste taken toe van het pensioenfonds in het huidige stelsel:

  1. Premie- en indexatiebeleid

  2. Beleggingsbeleid

  3. Communicatiebeleid

Premie- en indexatiebeleid

  • Hoe berekent het pensioenfonds de premie?

Het pensioenfonds berekent de premie op basis van een voorzichtig ingeschat rendement en de geldende levensverwachting.

  • Waarom kan het pensioenfonds niet indexeren?

Het indexatiebeleid van het pensioenfonds is gebonden aan de wet- en regelgeving vanuit het rijk (zie ook: Wat doet de wetgever, wat doet het pensioenfonds?). Dit keurslijf heeft er toe geleid dat het fonds het doel om de pensioenen jaarlijks te indexeren niet kon waarmaken.

De regelgeving schrijft namelijk voor dat de langjarige verplichtingen berekend moeten worden op basis van de risicoloze rente. Die is momenteel niet veel hoger dan 0,6%. Ondanks goede rendementen kan daardoor toch geen indexatie plaats vinden. De BPP en het pensioenfondsbestuur zetten zich volop in om hier door een wijziging van de wet- en regelgeving een eind te maken.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds richt zich aan de ene kant op goede beleggingsresultaten. Aan de andere kant zet het fonds in op een portefeuille die bijdraagt aan een leefbare samenleving.

Gelukkig is PFZW op beide terreinen succesvol. Naast het behalen van goede resultaten, maakt PFZW grote vorderingen richting een toekomstbestendige beleggingsportefeuille. Met zorg voor het klimaat en door het stellen van sociale eisen aan ondernemingen.

Meer weten over de keuzes rond verantwoord beleggen door PFZW? Lees onze toelichting op deze discussie.

Communicatiebeleid

Het goed uitvoeren van uw pensioen is natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid. Maar daar op begrijpelijke wijze over kunnen communiceren naar alle deelnemers is een tweede. Dat helpt het draagvlak voor de pensioenregeling vergroten en het vertrouwen in het fonds herstellen.

De BPP weet als geen ander dat het communiceren over pensioenen niet eenvoudig is. De techniek achter onze regelingen is complex en moeilijk uit te leggen aan de deelnemers. Als belangenvereniging doen wij ons uiterste best om de uitvoering van uw pensioen inzichtelijk te maken.