Nieuw bestuurslid

28-02-2018

In ons bestuur is plaats voor een nieuw bestuurslid. Wij gaan graag in gesprek met iemand die over pensioenkennis beschikt en die het leuk vindt in ons bestuur haar of zijn steentje bij te dragen. De kandidaatstelling staat open tot 14 dagen na onze ALV op 18 april.

Interesse? Neem svp contact met ons op. Wij stellen het op prijs indien u naast uw CV ook een motivatie voor uw kandidaatstelling wilt laten weten.

Op de Algemene Ledenvergadering op 18 april komt dit onderwerp ook aan de orde. Direct daarna zullen wij gesprekken voeren met de kandidaten.

Ga terug

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl