Actualiteiten pensioendossier maart 2018

19-03-2018

De afgelopen weken is er op het terrein van de pensioenen weer veel gesproken in de politiek.

Maar net als in de SER is de voortgang van de besluitvorming het best te vergelijken met het tempo van een gletsjer en dus nauwelijks waarneembaar.

Toch doen wij in bijgaand artikel redelijk uitvoerig verslag met daarin ook een verwijzing naar een aantal interessante documenten en artikelen.

Ga terug

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl