Algemene Ledenvergadering 2018 succesvol

08-05-2018

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 april jl. in Doorn vielen belangrijke besluiten. Gastspreker Gisella van Vollenhoven maakte de middag compleet met een discussie over de pijnpunten in ons pensioensysteem.

Allereerst benoemden we een nieuwe voorzitter in de persoon van Liesbeth Schaap. Zij beloofde om samen met de andere bestuursleden krachtig in te zetten op de ledenwerving. Een tweede thema waar zij bijzonder aandacht aan wil besteden is de communicatie met de leden.

Ook gaf de vergadering het startschot voor een grote ledenwerfcampagne met de introductie van een gloednieuwe BPP folder. 

Met onze bijzondere gastspreker Gisella van Vollenhoven van De Nederlandsche Bank bespraken we de pijnpunten in het huidige pensioenstelsel. Als Directeur Toezicht Pensioenfondsen van DNB trok zij benieuwde toehoorders waaronder PFZW directeur Peter Borgdorff. Zij wist zowel leden, gasten als bestuur te boeien met haar opvallend heldere uitleg. We kijken terug op een geslaagde ALV.

Meer weten?

  • Een verslag van de discussie, evenals de presentaties en vastgestelde stukken treft u hier aan.
  • Lees het aankomende juni nummer van Ons Pensioen voor een uitgebreide journalistieke impressie van de ALV.
Ga terug