Pensioenakkoord nog steeds niet rond.

18-11-2018

Maandag 19 november houden de gezamenlijke gepensioneerdenorganisaties een eigen pensioendebat in de Jaarbeurs te Utrecht.

De minister van sociale Zaken zal aanwezig zijn en daar rechtstreeks kunnen kennisnemen dat wij ouderen het beu zijn nog langer te moeten wachten op noodzakelijke wijzigingen in het pensioenstelsel. Indexatie nu is onze centrale eis. Een eis die zowel in het belang is van de gepensioneerden als de nog actieve deelnemers. 

De laatste weken zouden naar verluidt vooral zaken als de ingangsdatum van de AOW en het wel of niet opnemen van de ZZP-ers in de pensioenfondsen aan de orde zijn. Belangrijke zaken, maar eigenlijk staan ze los van de aanvullende pensioenen.

Alhoewel de teksten over de overeenkomst die betrekking zal hebben op die aanvullende pensioenen nog steeds niet voor ons beschikbaar zijn, is langzamerhand wel duidelijk dat daarin vele voor ons van belang zijnde zaken nog steeds niet worden opgelost.

Naar verluidt worden er opnieuw commissies aan het werk gezet die nader studie moeten verrichten naar de rekenrente, de financiering van de afschaffing van de doorsneepremie en de transitie van het oude naar het nieuwe systeem.

Wij zullen krachtig onze eisen naar voren brengen wat wij inhoudelijk willen, maar zeker ook eisen dat wij als gepensioneerden vanaf NU betrokken worden bij de verdere uitwerking van welk basis akkoord dan ook. Schande dat na 7 jaren van onderhandelen dat nog steeds moet gebeuren.

Benieuwd wat de minister gaat zeggen. Volg dan onze nader berichtgeving en de media hierover

Ga terug