BPP ronduit teleurgesteld over afketsen pensioenakkoord

21-11-2018

Ronduit teleurgesteld is de BPP over het uitblijven van een pensioenakkoord. In een eerste commentaar vragen wij ons zelfs af of de opstelling van de vakbonden wel verantwoord is. Dit ondanks het gegeven dat ook wij onderkennen dat lang nog niet alles naar tevredenheid was opgelost. Maar belangrijke stappen voorwaarts in de vorm van verbeteringen op korte termijn waren wel bereikt en dreigen nu niet door te gaan. Wij hebben de indruk dat met vertrouwen over de resterende knelpunten kon worden verder gepraat in het komende jaar. Dat dreigt nu tenminste te worden vertraagd. Onaanvaardbaar gelet op de knelpunten in het bestaande stelsel en het uitblijven van indexatie en zelfs de dreiging van kortingen.

Wij eisen dat vanaf nu de ouderenorganisaties bij het overleg worden betrokken en zullen dan graag een bijdrage leveren om de huidige impasse te doorbreken.

Wilt u een wat uitvoeriger reactie klik dan hier.

Ga terug