Logo PFZW belangenvereniging

Dreigende kortingen 2020/2021

02-12-2018

Het is onaanvaardbaar dat zowel de SER als ook de overheid in gebreke blijft wat betreft besluitvorming over het toekomstige pensioenstelsel. Door het mislukken van het pensioenoverleg dreigen, als gevolg van het rigide Financieel Toetsingskader, nog steeds onnodige kortingen. Dat het kabinet wel maatregelen wil nemen om deze kortingen te voorkomen als er een pensioenakkoord voor de toekomst ligt, maar nu niet ingrijpt, is onbegrijpelijk en niet te accepteren.

Overigens roepen de ouderen- en jongerenorganisaties op om het overleg te hervatten en hen daarbij te betrekken. Nu voeren onderhandelende partijen vaak onnodig een tegenstelling tussen jong en oud aan om besluiten vooruit te schuiven. Dit terwijl de belangen van jong en oud voor een heel groot deel parallel lopen.

Ga terug