Welkom nieuw lid: Joop Jansen

12-12-2018

Een bevriend collega maakte de heer Jansen (70) attent op de BPP met de woorden: 'Ze zoeken nog veel mensen, niks voor jou?'

Als hoofd Personeel en Organisatie zette de heer Jansen zich in voor een prettige sfeer op de werkvloer. ‘Ik deed dat de laatste dertig jaar bij een tbs-instelling voor gedetineerden met een psychiatrische aandoening. Ik hield me bezig met de sociaal-bedrijfskundige kant en stond met mijn team voor de uitdaging om voldoende en gekwalificeerd personeel aan te trekken. Tien jaar geleden ging ik met vroegpensioen.’

Hoe kwam u de BPP op het spoor?

‘Een collega heeft goed zijn best gedaan. Wij onderhouden vriendschappelijk contact en zodoende zag ik het blad Ons Pensioen bij hem thuis op tafel liggen. Hij was al een aantal jaar lid en zei: “Ze zoeken nog veel mensen, is het niks voor jou?” Ik kreeg het blad mee naar huis, dat maakte me enthousiast en nieuwsgierig.’

Wat zijn uw beweegredenen om lid te worden?

‘Veel mensen klagen over hun pensioen, maar als je zegt “doe ook eens wat”, blijft het stil. Daarom besloot ik om me aan te melden als lid.’

Wat zijn uw bevindingen met de BPP tot nu toe?

‘Ik heb nog geen compleet beeld van de vereniging, als nieuw lid heb ik pas twee nummers van Ons Pensioen gelezen. Het blad levert veel achtergrondinformatie op. Ik volg welke discussies de BPP voert, de activiteiten die de vereniging organiseert en hoe jullie aandacht genereren. Ook heb ik de oproep gelezen om links en rechts mensen te enthousiasmeren om lid te worden. Om daar een goed verhaal bij te kunnen houden heb ik eerst een beter beeld nodig.’

Heeft u nog een tip voor de BPP?

‘Daarvoor ken ik de vereniging nog niet goed genoeg. Wel ben ik het er helemaal mee eens dat gepensioneerden zich meer mogen verenigen. We gaan de kant op dat er steeds meer ouderen komen, het lijkt mij goed dat zij hun belangen in verenigingsverband laten behartigen en zich vooral ook laten horen. Ik lees dat jongeren bang zijn dat ze voor de ouderen moeten betalen, dan zullen ouderen toch wat tegengas moeten geven.

Ik doe dan ook een oproep aan de lezers een inspanning te leveren door vrienden en bekenden te attenderen op de BPP met het verzoek zich aan te melden. Voor de contributie hoeven zij het niet te laten.’

Verwelkom nieuwe leden

Nieuwe leden geven aan blij te zijn met een belangenvereniging als de BPP. Wilt u mensen in uw omgeving ook de kans geven om kennis te maken met de BPP en lid te worden? Vertel er dan over op verjaardagen, op de sportclub, op het golfterrein, enzovoort. Als u hoort dat iemand pensioen ontvangt van PFZW, nodig haar of hem dan uit om ook lid van de BPP te worden. Want samen staan we sterker!

Ga terug