NVOG en KNVG ondersteunen acties FNV CNV en VCP

11-03-2019

De koepels van ouderenorganisaties en dus ook de BPP ondersteunen de acties van de 3 vakcentrales voor een beter pensioen op 18 maart.

Wij roepen onze leden op deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten gespreid door het land. Een lijst van de plaatsen en tijdstippen waarop de diverse bijeenkomsten plaats hebben vindt u hier.

Het is goed dat jong en oud, actieven en gepensioneerden, gezamenlijk optrekken om een doorbraak in het pensioenoverleg te forceren. En zoals wij al weken doen roepen wij alle partijen op de besprekingen te hervatten en ons daarbij actief te betrekken.

Het meer uitgebreide standpunt van de BPP treft u hier aan.

Ga terug