Uitdagende visie hersenwetenschapper op pensioencommunicatie

13-03-2019

Het is goed dat deskundigen van buiten de pensioensector de spiegel eens aan ons voor houden.

Hersenwetenschapper Victor Lamme sprak op uitnodiging van ABP/APG op een bijeenkomst in Amsterdam over pensioencommunicatie en deed daarbij enkele uitspraken die tenminste tot nadenken moeten stemmen. De titel van zijn verhaal: Pensioenorganisaties laat die groeiende berg geld zien!

Het zou geen recht doen aan de evenwichtigheid van zijn gedachten als wij volstonden met enkele citaten. Daarom verwijzen wij geïnteresseerden graag naar een publicatie op de website van APG. De moeite van het lezen waard!


Ga terug