Alle plaatsen bezet op ALV BPP

29-03-2019

Wij hebben een mooi programma samengesteld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 23 april bij de Koningshof te Doorn. Dat heeft geresulteerd in een record aantal deelnemers waardoor de capaciteit van de zaal volledig is gebruikt.

De thema’s die centraal zullen staan bij de discussies:

1. We lichten de activiteiten van het bestuur toe en doen een oproep aan de aanwezigen in het kader van de ledenwerving

2. Onze gastspreker Dick Boeijen is als actuaris bij PGGM nauw betrokken bij de landelijke onderhandelingen. Hij geeft deelt zijn heldere kijk op de stand van zaken in de pensioendiscussie. Daarnaast belicht onze secretaris Cees Michielse het gevoerde beleid van het BPP bestuur. Vice-voorzitter Jaap van der Spek doet verslag van het overleg tussen de koepels van de ouderenorganisaties en minister Koolmees.

Voor de definitieve agenda, de routebeschrijving en andere informatie kunt u hier terecht.

Ga terug