Onderteken de petitie 'Niet korten, wel indexeren'

05-05-2019

Bent u ook voor een eerlijk pensioen voor iedereen? Onderteken dan nu de petitie Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden. Met deze actie dringt de NVOG bij de Tweede Kamer aan op: rechtstreekse invloed van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel en spoedig herstel van onze koopkracht.

Veel leden hebben al gereageerd op deze oproep. Maar toch moet het aantal ondertekenaars nog aanzienlijk stijgen willen we succes hebben. En niet korten en wel indexeren is niet alleen voor gepensioneerden maar ook voor alle nog actieve deelnemers van belanf. Daarom een oproep aan IEDEREEN de petitie te ondertekenen. 

Voor meer informatie over deze actie van de gezamenlijke gepensioneerdenorganisaties kijkt u op mijnpensioenpetitie.nl. Vraag ook al uw huisgenoten, vrienden en collega's de petitie te ondertekenen. Herstel van indexatie en voorkomen van onnodige kortingen is immers in het belang van jong en oud. Ondertekenen kan vanaf nu tot en met 27 mei.

Ga terug