Nieuwe oproep om spoedig tot pensioenakkoord te komen

12-05-2019

Het is al weer enige weken geleden dat wij de vakbonden opriepen om de discussie over de op zich noodzakelijke verbeteringen in de AOW leeftijd los te koppelen van de pensioendiscussie. In ieder geval om de totstandkoming van een nog noodzakelijker pensioenakkoord daarvan niet afhankelijk te maken. Immers de noodzaak kortingen te voorkomen en indexatie weer mogelijk te maken gedogen na ruim 7 jaar onderhandelen niet nog langer uitstel.

De afgelopen tijd hebben diverse verantwoordelijke bestuurders van pensioenfondsen zich in gelijke termen geuit. Zeer recent ook ons eigen PFZW bij monde van Peter Borgdorff in de Telegraaf. Maar ook onafhankelijke en betrokken arbeidsvoorwaardenadviseurs laten zich op dezelfde wijze uit. Een voorbeeld daarvan treft u hier aan.

EN TENSLOTTE; ONDERTEKEN ONZE PENSIOENPETITIE ALS U DIT NOG NIET HEEFT GEDAAN.

Ga terug