Logo PFZW belangenvereniging

Pensioenakkoord lijkt gepensioneerden in de kou te laten staan

05-06-2019

Eindelijk is na negen jaar van moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt over ons toekomstige pensioenstelsel. Maar op basis van onze eerste indruk zijn wij er bepaald niet blij mee.

Het is een goede zaak dat over de ingangsdatum van de AOW verbeterde afspraken zijn gemaakt die maar liefst 4 miljard euro kosten, hetgeen overigens ten minste gedeeltelijk via de belastingen ook door gepensioneerden zal moeten worden betaald. Maar dat deze verbeteringen noodzakelijk zijn staat niet ter discussie.

Wij vinden het jammerlijk dat nog veel onduidelijk is over de effecten die zullen optreden bij de aanvullende pensioenen, waar het allemaal om was begonnen. Wel zijn er een aantal piketpaaltjes bepaald die weinig goeds voorspellen. Zo lijkt vast te staan dat de rente de basis blijft waarop de verplichtingen moeten worden berekend. Eventueel met een aanpassing van de UFR, maar dat dit in de handen van DNB wordt gelegd schept weinig vertrouwen.

Dat de wens van het kabinet doorgaat om de doorsneepremie af te schaffen, vinden wij nog problematischer. Dit zelfde kabinet zal daaraan niet meebetalen. Dat betekent dat de ruim 80 miljard uit de pensioenpremies maar vooral uit de pensioenfondsen moet komen. Wat ons betreft is dat onaanvaardbaar als de basis voor de berekening van de verplichtingen de actuele rente blijft.

De komende dagen zullen wij met een meer gedetailleerde analyse komen. Daarnaast zullen wij nieuws van andere partijen over dit onderwerp op onze pagina pensioendebat opnemen.

Ga terug