Hoe te stemmen bij uw vakbond

07-06-2019

Veel van onze leden die tevens lid zijn van een van de vakbonden vragen ons om een stemadvies.

Laten we twee dingen voorop stellen:

1. Het is ieders verantwoordelijkheid op basis van een eigen afweging te besluiten.

2. Wij geven geen stemadviezen.

Ter overweging geven wij de volgende opmerkingen mee:

1. Hoewel het akkoord behoorlijk duidelijk is wat betreft de AOW en andere arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, geldt dit in veel mindere mate voor het toekomstige pensioenstelsel.

2. Het nieuwe pensioenstelsel zal op veel punten nader moeten worden uitgewerkt en pas in de loop van het komende half jaar tot een definitief oordeel kunnen leiden.

3. Het is wel duidelijk dat het voorkomen van kortingen in 2021 alleen een reële optie is bij aanvaarding van dit akkoord.

4. Wij hebben belangrijke voorwaarden die moeten worden gerealiseerd bij de nadere invulling van het nieuwe pensioenstelsel.

Tot slot

Als het akkoord niet tot stand komt, wordt teruggevallen op de huidige situatie en dat is naar onze mening in alle opzichten de slechtste optie.

Wellicht kunt u iets met met de voorgaande overwegingen als u besluit een stem uit te brengen.

Ga terug