Pensioenakkoord vindt brede instemming

16-06-2019

Brede instemming, maar tegelijkertijd nog wel zorgen over de concrete uitwerking die nog moet volgen. Dat is de enige juiste conclusie die getrokken kan worden nu de uitkomst van de ledenraadpleging bij FNV en CNV bekend is geworden. Dat is ook de conclusie die de BPP en vele andere ouderenorganisaties trekken. Zorgen over de concrete uitwerking en die zijn na het uitkomen van het rapport van de commissie parameters bepaald niet minder geworden. Toch geeft de basis van het akkoord nog steeds uitzicht op een mogelijk goede uitkomst, maar daarbij zal nog heel wat werk moeten worden verzet. Daarbij houden wij minister Koolmees en de sociale partners aan hun toezegging ons als gepensioneerden daarbij serieus te betrekken. Onze conclusie is dat willen de intenties van het akkoord straks tot hun recht komen voor het nieuwe stelsel een andere en meer stabiele rekenrente noodzakelijk is. Daarvoor zetten wij ons in.  Wij houden u ook de komende maanden daarbij op de hoogte.

Ga terug