Logo PFZW belangenvereniging

Nieuwe uitgave van OP no 2 van 2019 is uit

20-06-2019

Zojuist is bij de meeste leden de nieuwste versie van ons blad OP in de bus gevallen.

En naar wij vaststellen ook al uitvoerig gelezen met een tweetal categorieën reacties.

De meest voorkomende is dat helaas de berichtgeving over het pensioenakkoord daarin ontbreekt, maar dat is een gevolg dat de artikelen ruim voor de datum waarop dit tot stand kwam moesten zijn ingeleverd bij de drukker. Een nadeel van een uitgave in magazine formaat. Gelukkig wordt ook de uitgebreide berichtgeving op onze website wel  breed gewaardeerd.

Daarnaast waren enkele van onze leden al aan de slag gegaan met het daarin opgenomen recept voor een taart. Bij het bereiden van de taart kwamen ze tot de ontdekking  dat een noodzakelijk ingrediënt de bloem in de opgave ontbrak. Speurwerk van een onzer bestuursleden op internet (zoekterm "far Breton") geeft als resultaat dat dit 200 gram zou moeten zijn. Belangrijk detail het ingrediënt rum ontbreekt op de website, maar dat lijkt toch wel erg aan te bevelen.

Ga terug