Logo PFZW belangenvereniging

Mythes over pensioenen vertroebelen de discussie

30-09-2019

Voor en tegenstanders van wijzigingen in het pensioenstelsel zijn bijna op ieder detailpunt wel aanwezig. En dat is niet vreemd want er staan grote belangen op het spel en dus is betrokkenheid van velen bij de discussie gewenst.

Twee storende factoren treden daarbij echter wel op. De eerste is dat ons pensioenstelsel in zijn uitwerking achter de schermen wel erg complex en vaak ook technisch is. Het tweede element is dat soms hele en halve (on)waarheden worden gehanteerd al dan niet willens en wetens.

Een aantal mythes die in de publiciteit veelvuldig naar voren komen moeten naar onze wijze van zien dan ook worden weerlegd ten einde een echt zinvolle discussie te kunnen voeren. In een notitie hebben we enkele van deze mythes trachten te weerleggen. Daarbij verwijzen wij op enkele punten ook naar andere publicaties. Niet omdat ze perse voor 100% door ons worden onderschreven, maar wel omdat ze tenminste het betreffende onderwerp meer inzichtelijk maken.

Reageer eens of u dergelijke berichten wel of niet op prijs stelt en of ze voor u een toegevoegde waarde hebben. Uw reactie helpt ons om de communicatie naar de toekomst toe op een hoger plan te brengen. U kunt dat eenvoudig doen door een e-mail te sturen
naar contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Ga terug