Logo PFZW belangenvereniging

Tel uit je winst

01-12-2019

Al jaren wordt er gediscussieerd over ons pensioenstelsel. En dat die materie complex is mag voor iedereen duidelijk zijn. Er bestaan dan ook bij velen tal van misverstanden. Soms wordt opgeworpen dat sparen voor pensioen geen zin heeft. Onbegrijpelijk wat ons betreft:

1. Ondanks sterk gestegen levensverwachting kunnen pensioenfondsen tot in lengte van jaren alle opgebouwde rechten volledig nakomen.
2. De indexatie blijft al vele jaren achter en de achterstand loopt zelf op tot 20%, naar ons oordeel vooral als gevolg van de verkeerde wijze waarop pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen en eerst buffers moeten opbouwen alvorens te indexeren.
3. De gestegen levensverwachting heeft ruim 15% gekost is gefinancierd uit het vermogen dat desondanks meer dan verdubbeld is in 10 jaar tijd.

Recent lazen wij in het blad Eigentijd van het pensioenfonds PFZW een overzichtelijk artikel dat de rendementen van dit fonds ten opzichte van sparen over een periode van 50 jaar helder in beeld brengt. Voor eigen rekening voegen wij daar nog aan toe dat beleggen op individuele basis niet bij benadering de resultaten van collectief beleggen oplevert.

Kortom: Deelnemen in het pensioenfonds is zeker lucratief en het niet indexeren ligt niet aan de rendementen, maar aan de voorgeschreven rekenregels die dringend aan verandering toe zijn.

Ga terug