Logo PFZW belangenvereniging

Corona en pensioenen (2)

10-03-2020

Al op 25 februari meldden wij dat de Coronacrisis zeker gevolgen zou hebben voor de pensioenen, vooral op de korte termijn. Nu die crisis op de financiële markten veel omvangrijker is geworden, kunnen de gevolgen toch ingrijpender uitpakken.

Dan denken wij niet op de eerste plaats aan de effecten op de aandelenkoersen. Die zijn weliswaar omvangrijk, maar geven op de langere termijn vooralsnog geen aanleiding tot grote ongerustheid. Veel zorgelijker vinden wij het effect op de rente, die wederom verder daalt. Deze daling werkt veel sterker door op onze dekkingsgraden, terwijl de effecten tevens van langere duur kunnen zijn. 

Ons huidige toezichtkader met bijbehorende rekenregels blijkt opnieuw desastreus uit te pakken, vanwege de extreme rentegevoeligheid die het veroorzaakt. De invloed van dagkoersen is fnuikend voor de pensioenfondsen. Het doet totaal geen recht aan de lange termijn horizon die het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen zou moeten bepalen. 

Daarom scharen wij ons achter de oproep van Peter Borgdorff in zijn wekelijkse blog om nu echt haast te maken met de pensioenhervorming en deze onevenwichtigheid van het toezichtkader weg te nemen.

Overigens maken wij ons wel erg zorgen over de verspreiding van het virus en de extra kwetsbaarheid voor de ouderen en de minder gezonden onder ons. Wij hopen dat alle maatregelen die genomen worden afdoende zullen blijken.

Ga terug