Logo PFZW belangenvereniging

Welkom nieuwe leden!

11-03-2020

Eind vorig jaar startten wij een succesvolle ledenwerfcampagne. Inmiddels kunnen wij meer dan zestig partnerleden verwelkomen en twintig nieuwe leden. Ons speciale aanbod geldt nog tot het eind van deze maand: nieuwe (partner)leden die zich voor 31 maart inschrijven, krijgen het lidmaatschap voor 2020 cadeau!

Wij merken dat nog niet bij iedereen goed bekend is wat onze vereniging nu precies doet op het terrein van belangenbehartiging. Hoe wij in een onafhankelijke en kritische positie staan ten opzichte van het pensioenfonds PFZW. Ook aan onze naamsbekendheid onder de pensioengerechtigden van PFZW moeten we nog hard werken. Uw suggesties zijn welkom!

Ga terug