Logo PFZW belangenvereniging

Algemene Ledenvergadering BPP gaat niet door

22-03-2020

Jammer maar onvermijdelijk. Het bestuur van de BPP heeft het besluit moeten nemen de geplande ALV van de BPP op 21 april a.s. niet te laten doorgaan.

De meer dan 100 deelnemers die zich hadden aangemeld, de gasten en de inleiders van het thema hebben wij vandaag per e-mail geïnformeerd. Het is onvoorspelbaar hoe de Corona crisis zich verder zal ontwikkelen en met name ook hoe lang die nog zal duren.

Wat dat betreft hopen wij dat alle burgers zich beter aan de richtlijnen zullen gaan houden dan tot nu toe voor velen het geval lijkt te zijn, kijkend naar de soms onvoorspelbare drukte op de stranden, in de bossen de weekmarkten en zelfs de gemeentelijke vuilnisstorten.

Het bestuur van de BPP is zich ten volle bewust van enerzijds de grote risico's die juist ook voor onze achterban aan de orde zijn en anderzijds van de bewonderenswaardige inspanningen die door onze zorgmedewerkers worden gedaan. Waardering ook voor de oud-medewerkers die zich spontaan aanmelden om daar waar nodig ondersteuning te verlenen.

Via mail, telefoon,  nieuwsbrieven en onze website proberen wij de belangenbehartiging, ondanks het niet doorgaan van fysieke bijeenkomsten, zo goed mogelijk voortgang te laten vinden. Gelukkig worden wij in het bestuur tot op dit moment niet geplaagd door gezondheidsproblemen.

Allen die wel door het Corona virus zijn geveld en degenen die zich extra kwetsbaar voelen vanwege leeftijd of gezondheid wensen wij veel sterkte toe. Hopelijk zal de situatie dankzij de inspanningen van velen zich snel verbeteren.

Ga terug