Logo PFZW belangenvereniging

Pensioenonderhandelingen nog steeds niet rond

10-06-2020

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat gaat zeker op voor onderhandelingen waar complexe zaken aan de orde zijn en de moeilijkste punten tot het eind worden bewaard. Voor een deel is dat wel logisch want uiteindelijk gaat het bij de beoordeling van het resultaat om de uitkomst van de plus- en minpunten voor ieder van de betrokken partijen. Dan is bijna altijd een eindronde nodig waarbij de compromissen worden gesloten en de vraag is dan altijd wie het eerst met de ogen knippert. Maar na 8 jaren debatteren moet nu toch echt een besluit gaan vallen. Dit te meer daar de uitwerking in wetgeving en de concrete invulling op het niveau van de pensioenregelingen nog tenminste 2 -4 jaren zal vergen. Duidelijkheid is daarbij ook gewenst over de mogelijkheden die in de transitieperiode worden gegeven om voor de aanpassingen van de pensioenen al rekening te kunnen houden met het toekomstige beleid. Het is in onze ogen immers onbestaanbaar dat breed wordt erkend dat het huidige systeem onevenwichtigheden kent en die dan toch gedurende zo'n overgangsfase te laten bestaan.

Wij hebben als BPP nog steeds goede hoop dat er een positief resultaat kan worden bereikt en via de Koepel Gepensioneerden leveren wij dag in dag uit bijdragen om het proces met succes af te ronden.

Maar ook als dat lukt wacht ons een nieuwe uitdaging. Wij zullen dan de communicatie met onze leden zo moeten voeren dat die begrijpelijk wordt voor zo groot mogelijke groepen. Gelukkig wordt ook aan dat aspect aandacht gegeven en via onze website, de nieuwsbrief en andere kanalen gaan wij voort daaraan te werken. Kijk daarom zeker de komende tijd met regelmaat naar onze website als u op de hoogte wilt blijven.


Ga terug