Logo PFZW belangenvereniging

Tussentijdse beoordeling pensioenakkoord

15-06-2020

Voor het bestuur van de BPP is het samen met het bestuur van de Koepel Gepensioneerden alle hens aan dek om tot een eerlijke beoordeling van het pensioenakkoord te komen. Laten we voorop stellen dat we dit uiteindelijk pas goed kunnen doen wanneer eind deze week de brief van minister Koolmees naar de Tweede Kamer over de gedetailleerde invulling van dat akkoord bekend zal zijn. Daaraan voorafgaand zullen we nog een uitvoerig gesprek met de minister hebben als ouderenorganisaties en vanuit hetgeen wij tot nu toe weten een aantal heel kritische punten aan de orde stellen. 

Wilt u alvast kennis nemen van onze voorlopige beoordeling op hoofdlijnen dan kunt u daarvoor het document "een eerste beoordeling" lezen.

Ook hebben wij een eerste concept van een powerpoint presentatie gereed, maar met de kanttekening dat ook deze in de loop van de week nog kan worden aangepast. En met de kanttekening dat een aantal van de sheets wellicht op dit moment nog te technisch zijn voor sommige lezers, doch die wij anderszins voor de meest geïnformeerde en geïnteresseerde lezers u toch niet willen onthouden. 

Uiterlijk begin volgende week hopen wij een extra nieuwsbrief gereed te hebben met een meer definitieve beoordeling en achtergrondartikelen. Wij hopen dat onze leden er begrip voor hebben dat we daar nog enige voorbereidingstijd voor nodig hebben.

Tussentijds zullen wij nadere informatie voor zover die beschikbaar komt opnemen in de rubriek pensioendebat onder de actuele onderwerpen.

Ga terug