Logo PFZW belangenvereniging

Vandaag belangrijke dag in pensioendebat

19-06-2020

Afgelopen dagen heeft de Koepel Gepensioneerden middels een brief gereageerd op de voorstellen tot wijziging van ons pensioenstelsel.

Een aantal van voor ons essentiële voorwaarden is nog niet of niet goed ingevuld:

1. Indexatie moet naast het voorkomen van onnodige kortingen vanaf 2022 mogelijk te zijn als ware het nieuwe stelsel al ingevoerd.
2. Bij de verder uitwerking dienen de gepensioneerdenorganisaties ten volle betrokken te worden.
3. De taakafbakening tussen sociale partners en pensioenfondsen dient helder te blijven. Sociale partners gaan over inhoud regeling en premie, de nieuwe opbouw dus. Pensioenfondsen gaan over beleggingsbeleid, herverdelingsvraagstukken en vaststelling risicohouding op basis van onderzoek.

Er zijn best nog andere zaken die moeten worden ingevuld alvorens sprake kan zijn van onze instemming. Openheid over de gehanteerde rekenmodellen is zo'n voorbeeld. De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel hebben onze waardering, maar voor instemming is meer nodig.

Ga terug