Logo PFZW belangenvereniging

koepel Gepensioneerden over Pensioenakkoord

03-07-2020

Zaterdag 4 juli zal naar verwachting ook het ledenparlement van de FNV een besluit nemen over het pensioenakkoord. Wij als BPP hopen en vertrouwen op een instemming met het hoofdlijnen akkoord, want het alternatief lijkt voortzetting van het bestaande stelsel en dat is toch voor niemand aanvaardbaar? Nog langer geen indexatie en dreiging van kortingen is daarvan immers het onontkoombare gevolg.

Dat alles betekent overigens niet dat de BPP en de Koepel Gepensioneerden waarbij wij zijn aangesloten op alle punten instemt met hetgeen thans voor ligt ter besluitvorming. Wij zijn voorzichtig positief maar beseffen ook dat veel nog tijdens de uitwerking van de wetgeving en de daarop volgende invulling op pensioenfondsniveau moet worden ingevuld en geconcretiseerd. 

De voorwaarden die wij daarbij hebben zijn in een brief gericht aan fractievoorzitters van de Tweede Kamer( ReadSpeaker Lees PDF voor) vastgelegd en gecommuniceerd met minister Koolmees. De verwachting is dat op dinsdag 14 juli in de middag de Tweede Kamer met de minister zal debatteren over de hoofdlijnennota. Wij gaan er van uit dat het debat hoe dan ook zal plaats hebben ongeacht de uitkomst van de besluitvorming binnen de FNV. Maar wij vertrouwen op hun instemming omdat de thans voorliggende hoofdlijnennota een uitwerking is en zelfs een verbetering betekent van het reeds vorig jaar goedgekeurde akkoord.

Ga terug