Logo PFZW belangenvereniging

Eisen van BPP worden ondersteund door pensioenjurist

10-07-2020

De BPP heeft zich voorzichtig positief uitgelaten over het pensioenakkoord maar daaraan wel een aantal essentiële voorwaarden verbonden.

Ook gedurende de overgangsperiode die maximaal duurt tot 1 januari 2026 dienen kortingen te worden voorkomen en een reëel uitzicht op positieve aanpassingen van de uitkeringen mogelijk te worden gemaakt

Het beleid gedurende de overgangsperiode is zeker voor de thans reeds gepensioneerden van groot belang en datzelfde geldt voor de condities waartegen de daadwerkelijke omzetting van de bestaande aanspraken naar de nieuwe regeling zal worden gedaan.

De BPP eist daarom dat de gepensioneerden organisaties op een volwaardige manier betrokken worden bij de besluitvorming daarover, omdat anders het zo vereiste brede draagvlak onder de veranderingen dreigt te ontbreken, met alle gevolgen van dien.

De BPP vindt daarbij ondersteuning voor het ingenomen standpunt hierover in een artikel dat ons onder ogen kwam van pensioenjurist Robin van der Ham (Loyens en Loeff) die op een meer juridisch onderbouwde wijze tot dezelfde conclusie komt als de gepensioneerden organisaties. De desbetreffende publicatie kunt u hier vinden.

Ga terug